3 maart 2018

Jesus nahm zu sich die Zwölfe, BWV 22
Deze cantate is bedoeld voor zondag Esto mihi of Quinquagesima (de zondag voor Aswoensdag) en klonk voor het eerst op 7 februari 1723 in de Thomaskerk te Leipzig. Daarmee behoort deze cantate tot Bachs eerste cantatejaargang.
Cantate 22 was Bachs "sollicitatiecantate" om naar de post van cantor te Leipzig te dingen. De andere kandidaat was Georg Philipp Telemann. Men koos in eerste instantie voor Telemann. Pas toen deze de voorkeur gaf aan een functie te Hamburg kwam men op Bach terug en werd hij in 1723 cantor aan de Thomaskerk te Leipzig.

Ich habe genung, BWV 82
De cantate Ich habe genung (BWV 82) getuigt van de doodsaanvaarding van Simeon. Simeon werd de belichaming van de lutherse doodsmystiek, die het einde van het leven verwelkomt als een bevrijding uit alle aardse lijden en pijn, en als een onschuldige doorgang, een slaap, naar een beter, eeuwig leven hiernamaals.
De tekst werd door een onbekende tekstdichter geschreven voor 2 februari 1727. Waarschijnlijk omdat Maria Reiniging in 1727 op een zondag viel, waardoor Bach met zijn gebrekkige middelen gelijktijdig concertante muziek moest verzorgen in Thomas- èn Nicolaikirche, heeft BWV 82 een kamermuzikaal formaat: continuo, strijkers (een strijkkwartet volstaat), één instrumentale solist (hobo) en slechts één vocale solist, een bas. Er is, in tegenstelling tot andere zogeheten solocantates, zelfs geen slotkoraal: de cantate is strikt als Italiaanse cantate opgebouwd uit drie aria's en twee verbindende recitatieven.

Solisten zijn Leonie van Rheden (mezzospraan), Peter Gijsbertsen (tenor) en Georg Gädker (bariton).
Jamie de Goei speelt op het Bätz-porgel de Fuga in h-moll, BWV 579 en Pièce d'Orgue, BWV 572.
De inleiding wordt verzorgd door Mr. F. Sassen, toeziend proost van het 700 jarige Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

 

 

Jamie