Home

 De Stichting

Programma

Uitvoerenden

Vriend van onze stichting

Aanmelden als vriend

Nieuwsbrief aanvragen

Nieuwsbrief

J.S. Bach

Internationaal
Vocalisten Concours

Info over onze stichting

Privacyverklaring

Contact

 

23 maart 2019

Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182)
Cantate 182 is de eerste die Bach schreef nadat hij de promotie had gekregen waarop hij zo lang had gehoopt: van organist tot concertmeester aan het hof te Weimar, met de verplichting (kans!) om maandelijks een nieuwe cantate te schrijven. Bach presenteerde zijn artistieke visitekaartje op Palmzondag 25 maart 1714, wat toen toevallig samenviel met de feestdag Maria Boodschap (Annunciatie, 25 maart). Omdat er later in Leipzig geen muziek mocht klinken in de lijdenstijd, met uitzondering van Maria Boodschap, werd dat de uiteindelijke bestemming voor BWV 182. Bij de eerste gelegenheid in Leipzig (25 maart 1724) voerde Bach de cantate opnieuw uit.
De tekst van de cantate sluit aan bij de evangelielezing voor Palmzondag (Matthäus 21: 1-9) die Jezus' glorieuze intocht in Jeruzalem (Sion) behandelt, waar hij overigens korte tijd later zal worden gekruisigd. De cantate volgt de gebruikelijke uitleg die aan deze tekst werd gegeven.
Moge Jezus in ons hart even feestelijk worden ontvangen als in Jeruzalem.
Laß auch uns dein Zion sein.

Solisten zijn: Nina van Essen- mezzosopraan, Satriya Krisna - Tenor en Peter Rolfe Dauz - bariton/bas.
Jamie de Goei speelt op het Bätz-orgel: O Mensch, bewein dein Sünde gross BWV 622 en Praeludium und Fuge in C-dur BWV 545.
De inleiding wordt verzorgt door Ds. Erica Scheenstra, predikant protestantse gemeente te 's-Hertogenbosch.
Algehele leiding: Jeroen Felix