Home

 De Stichting

Programma

Uitvoerenden

Vriend van onze stichting

Aanmelden als vriend

Nieuwsbrief aanvragen

Nieuwsbrief

J.S. Bach

Internationaal
Vocalisten Concours

Info over onze stichting

Privacyverklaring

Contact

 

Beleidsplan Stichting Bach Cantates 2019

Doelstelling
Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch zal in het jaar 2017 weer een zestal cantate-uitvoeringen organiseren.
De cantates worden uitgevoerd door het projectkoor en -orkest Bach Collegium 's-Hertogenbosch onder de artistieke leiding van Jeroen Felix.
De bezoeker kan in de bijzondere ambiance van de Grote Kerk, Kerkstraat 20, op het einde van de zaterdagmiddag van (16.30 uur tot 17.45 uur) , genieten van de prachtige muziek van Johann Sebastian Bach.
De cantate (aanvang 17.00 uur) wordt voorafgegaan door een orgelbespeling. Tevens wordt een inleiding verzorgd.
De entree bedraagt € 10,--. Kinderen tot 18 jaar en studenten met een geldige collegekaart zijn hiervan vrijgesteld.
De Grote Kerk leent zich uitstekend voor Bach's muziek die daar tot zijn volle recht komt.
Het uitvoeren van bachcantates in een protestante kerk sluit ook weer aan bij de tradionele uitvoeringen in de tijd van Bach.
De cantate wordt afgesloten met het zingen van een koraal samen met de toehoorders.

De Stichting

Stichting Bach Cantates is in 2006 opgericht als voortzetting van de Werkgroep Bachcantates 's-Hertogenbosch en zorgt er voor dat in principe ieder cantate-jaar zes uitvoeringen van cantates van Johann Sebastiaan Bach (1685-1750) worden geraealiseerd door het projectkoor en -orkest Bach Collegium 's-Hertogenbosch onder leiding van Jeroen Felix.
Door middel van fondswerving, bijdragen van de overheid, een lage entreeprijs en de hulp van een groep vrienden wil de Stichting de cantatevieringen aan het einde van de zaterdagmiddag stevig te verankeren in de Bossche gemeenschap en tevens is het de doelstelling om voor continuïteit te zorgen van deze laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande culturele activiteit in ’s-Hertogenbosch.}
De Fondsenwerving geschiedt veelal bij bedrijven, instellingen en aanwezige fondsen binnen de stad. Ook worden landelijke fondsen benadert die als doelstelling hebben het ondersteunen van soortgelijke activiteiten als de onze.
In principe vindt geen fondsvorming binnen de stichting plaats en worden ontvangen fondsen direct ingezet ter financiering van het jaarprogramma.
Voor 2017 zal extra aandacht worden besteed aan het bereiken van jonger publiek. Het idee is om met middelbaar onderwijs afspraken te maken en vrijkaarten beschikbaar te stellen.

Uitvoerenden

Dirigent
Jeroen Felix, geboren in Boxtel, studeerde hobo bij Koen van Slogteren aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
Na zijn eindexamen hobo studeerde hij koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.
Zijn docenten aldaar waren Reinier Wakelkamp en Kerry Woodward. Daarnaast volgde hij diverse cursussen op het gebied van koor- en orkestdirectie,  Gregoriaans en barokhobo. In september 1996 werd hij aangesteld als Rector Cantus van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek St. Jan in 's-Hertogenbosch.
Bach Collegium ’s-Hertogenbosch
Het collegium bestaat uit een orkest en koor. De uitvoerende instrumentalisten en de solisten zijn professionals en het  projectkoor bestaat uit goed geschoolde zangers. Het is als het ware een gelegenheidsensemble dat speciaal voor het uitvoeren van de bach cantates in de Grote Kerk is opgericht.
De musici komen op de zaterdagochtend van de uitvoering bij elkaar en repeteren die dag de uit te voeren cantate.
Per cantate worden solisten aangezocht wier stemmen bij het karakter van de cantate passen.
De hoge professionele muzikale opvatting van de solisten, orkest- en koorleden, onder leiding van Jeroen Felix, staat borg voor een uitvoering op hoog niveau.

Solisten
De solisten zijn zangers die door het Internationale Vocalisten worden aanbevolen en hieraan hebben deelgenomen. Dit is een waarborg voor een hoog muzikaal niveau

Cantate jaar 2019

Ook in 2019 zullen weer 6 cantates worden uitgevoerd.

Het bestuur van de Stichting Bach Cantates ‘s-Hertogenbosch