Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch
Beurdsestraat 2
5211 JB 's-Hertogenbosch
tel: 073 503 24 69
E-mail: info@bach-cantate.nl
Kamer van Koophandel 17193977
RSIN/Fiscaalnummer: 816898273
Bankrekening NL70RABO0300448244

Doelstelling is het organiseren en laten uitvoeren van muziekuitvoeringen in het bijzonder van J.S. Bach.

Voor inzage in het beleidsplan klik hier.

Bestuurssamenstelling:
Piet de Jong, voorzitter
Renée Spermon, secretaris
Peter Lammers, penningmeester
Freek van Genugten, bestuurslid
Luc Batterink, bestuurslid
Louise van Hoeven, bestuurslid
Johanneke Schavenmaker, bestuurslid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor inzage in het activiteitsverslag 2017, klik hier.

Voor inzage in de begroting voor het jaar 2018, klik hier.

Voor inzage in de jaarrekening 2017, klik hier.