Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch organiseert jaarlijks vol enthousiasme een zestal cantate-uitvoeringen.

De cantates worden uitgevoerd door het projectkoor en -orkest Bach Collegium 's-Hertogenbosch onder de artistieke
leiding van Jeroen Felix.


De bezoeker kan in de bijzondere ambiance van de Grote Kerk, Kerkstraat 20, op het einde van de zaterdagmiddag
genieten van de prachtige muziek van Johann Sebastian Bach (16.15 uur openstelling kerk).
De cantate-uitvoering (aanvang 17.00 uur en einde 18.00/18.15 uur) wordt voorafgegaan en afgesloten door een orgelbespeling. Tevens wordt een korte inleiding verzorgd.
De cantate zelf wordt afgesloten met het zingen van een koraal samen met de toehoorders.
De entree bedraagt € 10,--. Kinderen tot 18 jaar en studenten met een geldige collegekaart zijn hiervan vrijgesteld.

De Grote Kerk leent zich uitstekend voor Bach's muziek die daar tot zijn volle recht komt.
Het uitvoeren van bachcantates in een protestante kerk sluit ook weer aan bij de traditionele uitvoeringen in de tijd van Bach.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze cantate-uitvoeringen, geef u dan op voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan voor aanvang van een cantate een email ter informatie.

Op 8 december a.s. wordt uitgevoerd de cantate "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus tragicus)", BWV 106.
Solisten zijn:
Nikki Treurniet - sopraan,
Rosina Fabius - mezzosopraan, Stefan Kennedy - tenor en Peter Rolfe Dauz -bas-bariton.
Jamie de Goei speelt op het Bätz-orgel "Das Leste Jahr vergangen ist, BWVC 614" en "Vor deinen Thron tret ich hiermit, BWV 66.
De inleiding wordt verzorgd door Annette Andriessen, ex-directeur van het Internationale Vocalisten Concours.