Bronzen Vriend
Gift € 25, - per jaar
• 2 Gereserveerde plaatsen per cantate
(Entree van € 10, - p.p. te betalen)
• Toezending nieuwsbrief
• Uitnodiging Vriendenbijeenkomst

 

Zilveren Vriend
 Gift € 75, - per jaar
• 1 Gereserveerde plaats (vrije entree) per cantate
• 1 Extra plaats te reserveren
(Entree van € 10, - voor deze bezoeker te betalen)
• Toezending nieuwsbrief
• Uitnodiging Vriendenbijeenkomst

 

Gouden Vriend
 Gift € 150, - per jaar
• 2 Gereserveerde plaatsen (vrije entree) per cantate
• Toezending nieuwsbrief
• Uitnodiging Vriendenbijeenkomst

 

 

 

 

U heeft niet alle verplichte gegevens ingevuld of een niet geldig e-mailadres. Druk opnieuw boven op Vriend worden en herhaal uw opgave.

"; } // form + tabel echo ""; echo ""; // naam echo ""; // manvrouw echo ""; // space //echo ""; // adres echo ""; // space //echo ""; // postcode echo ""; // space //echo ""; // plaats echo ""; // space //echo ""; // telefoon echo ""; // space //echo ""; // mail echo ""; //soort vriend echo ""; // onderwerp echo ""; // space //echo ""; // mail //echo ""; // space // button //echo ""; echo " "; // space //echo ""; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; // sluit form + tabel echo ""; echo "
Naam:
Man of vrouw:   
 
Adres:
 
Postcode:
 
Woonplaats:
 
Telefoon:
 
E-mailadres:
Soort vriend:   
Onderwerp:
 
Bericht:
 

Ik ga akkoord met het vastleggen van bovenstaande persoonlijke gegevens door de Stichting Bach
Cantates 's-Hertogenbosch.
De Stichting zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor zaken de stichting betreffende en niet ter
beschikking stellen aan anderen.
Voor ons privacybeleid wordt verwezen naar de website onder privacyverklaring.
"; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Email contact formulier www.bach-cantate.nl\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['naam'] ."\n"; $inhoud_mail .= "Man/vrouw: " . $_POST['mv'] ."\n"; $inhoud_mail .= "Adres: " . $_POST['adres'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Postcode: " . $_POST['postcode'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Woonplaats: " . $_POST['plaats'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_POST['telefoon'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Soort vriend: " . $_POST['vriend'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Onderwerp: " . $_POST['onderwerp'] . "\n\n"; //$inhoud_mail .= "Bericht:\n"; //$inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op $datum \n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; // -------------------- // spambot protectie !! // -------------------- $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers); //mail($mail_ontv1, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers); echo "

Uw aanmelding is verstuurd

"; echo "

Bedankt voor Uw aanmelding als vriend van onze stichting!

"; echo "U krijgt op het door u opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging.
"; echo "U kunt voor iedere cantate twee plaatsen reserveren en hiervoor ontvangt u een e-mailbericht."; echo "

"; $wat = "Ontvangstbevestiging St.Bach Cantate"; $Emess = "Ontvangstbevestiging van Stichting Bach Cantates.\n\n"; $Emess .= "Wij hebben onderstaand bericht van u ontvangen: \n"; $Emess .= $_POST['onderwerp'] . "\n"; $Emess .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $Emess .= "Met vriendelijke groet. \n"; $Emess .= "Bestuur Stichting Bach Cantates."; $Emess .= "\n\n\n"; $Emess .= "Dit e-mailbericht is automatisch verzonden vanaf een e-mailadres dat niet wordt gecontroleerd. \n"; $Emess .= "Berichten die naar dit e-mailadres worden verzonden, worden niet beantwoord."; mail($_POST['mail'], $wat, $Emess); } ?>